[Tiếng Đàn Thiên Sứ] Chương 1

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Dịch: Vân Vô Thường

Nguồn: banlonghoi.com
banlongthuquan.wordpress.com

(more…)

[Hiện đại – Ngôn tình] Tiếng đàn thiên sứ

E hèm…..k phải do ta ham hố gì cả, bởi đây cũng là một sản phẩm khác của Bàn Long Thư Quán *cười đỏ mặt*

Ta chỉ có nhiệm vụ tiếp thị thôi a ;))

Chương 1 đầy đủ, chương 2 trở đi là dẫn link nha các t.y =)

(more…)

[Muốn Nghe Thêm Lần Nữa. Anh Yêu Em] Chương 6

Chương 6: Nhẹ Nhàng Hôn Em

Dịch: ♥Blue♥

Nguồn: banlonghoi.com
banlongthuquan.wordpress.com

(more…)

[Muốn Nghe Thêm Lần Nữa. Anh Yêu Em] Chương 5

Chương 5: Bí Mật Của Kiều Chỉ Phong

Dịch: ♥Blue♥

Nguồn: banlonghoi.com
banlongthuquan.wordpress.com

(more…)

[Muốn Nghe Thêm Lần Nữa. Anh Yêu Em] Chương 3

Chương 3: Khúc Dương Cầm Buồn Bã.

Dịch: ♥Blue♥

Nguồn: banlonghoi.com
banlongthuquan.wordpress.com

(more…)

[Muốn Nghe Thêm Lần Nữa. Anh Yêu Em] Chương 2

Chương 2: Gặp lại

Dịch: ♥Blue♥

Nguồn: banlonghoi.com
banlongthuquan.wordpress.com

(more…)

[Muốn Nghe Thêm Lần Nữa. Anh Yêu Em] Chương 1

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Dịch: ♥Blue♥

Biên: Vân Vô Thường

Nguồn

 banlonghoi.com
banlongthuquan.wordpress.com

(more…)

[Hiện Đại – Ngôn Tình] Muốn Nghe Thêm Lần Nữa. Anh Yêu Em!

Muốn Nghe Thêm Lần Nữa. Anh Yêu Em!

Tác Giả: Tiểu Yêu Mễ Tu

Thể Loại: Ngôn tình.

Độ dài: Full 13c + 5 ngoại truyện.

Nguồn: banlonghoi.com

http://banlongthuquan.wordpress.com

(more…)